MA-thesis project: WeWill

Master thesis project by Sabhín O’Sullivan: How can we use play and collaboration to help children learn about disabilities? WeWill is a learning program that teaches primary school students about disabilities and universal design.

Read More »

Fif (Fællesskaber i Fokus)

Projekt Sundhed, Kultur og Natur er igangsat og gennemføres af Region Syddanmark i et
partnerskab med Institut for idræt og Biomekanik, SDU og Designskolen Kolding. Projektet har til formål at styrke indsatser på tværs af sundhed, kultur og natur for derigennem at fremme borgernes fysiske og mentale sundhed. På Designskolen Kolding er projektet forankret i Lab for Social Design.

Read More »
No more posts to show
Join our news letter

Subscribe To Our Newsletter

Get notified when we post a new article