Sissel og Netværkslaboratoriet

Sissel Olander er erhvervsPhD-studerende på et projekt der hedder Netværkslaboratoriet.
Projektet er et samarbejde mellem Kultur & Fritid i Københavns Kommune og Danmarks Designskole.
Det fokuserer på at undersøge og udvikle miljøer for netværksbaseret innovation i de tre kommunale kulturenheder; Kulturstationen Vanløse, Kulturdiagonalen Bispebjerg/Nordvest og Kulturanstalten Vesterbro/Kgs Enghave.

“Netværkslaboratoriet er et forskningsprojekt der arbejder med bruger -og borgerinddragelse i lokalmiljøet, og kan betragtes som en videre udforskning af det åbne designlaboratorium som en platform for fælles innovation. Projektet er i den indledende fase, hvor vi først og fremmest undersøger hvor Netværkslaboratoriet kan lave et produktivt nedslag i de tre kommunale Kulturenheder.

En del af arbejdet er bygget op omkring workshops, hvor de materialer der indgår i workshoppen er produceret af forskellige etnografiske klip af hverdagsliv og engagementer i og omkring de tre kulturenheder.
Workshoppen kan fungere som en ramme for at få en fælles dialog om den konkrete fremtid på tværs af medarbejdere inde i huset, og brugere og borgere i de tre lokalområder.

Netværkslaboratoriet handler om at skabe en platform for innovation og netværkssamarbejder der tager afsæt i det lokale hverdagsliv og kulturliv der allerede udspiller sig omkring kulturenhederne.”

 

About Sarah Bodil Tierney

I am guest editor for the blog and I am currently writing a phd-project application with the CoDesign Cluster and Musuem Lolland-Falster.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: