Evaluering af et gennemført byggeprojekt

Evaluering af et gennemført byggeprojekt
Med dette predoc-projekt undersøgtes, hvorvidt brugerinvolverende designmetoder også kan benyttes i en evalueringssituation og på den måde være et værktøj til at få de involverede i designprojektet til at reflektere over processen på ny.

Involverede: Christina Lundsgaard
Kontakt: Christina Lundsgaard (ph.d.-studerende, DKDS)
Projektperiode: maj – december 2010

Share this post:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Join our news letter

Subscribe To Our Newsletter

Get notified when we post a new article