Evaluering af et gennemført byggeprojekt

Evaluering af et gennemført byggeprojekt
Med dette predoc-projekt undersøgtes, hvorvidt brugerinvolverende designmetoder også kan benyttes i en evalueringssituation og på den måde være et værktøj til at få de involverede i designprojektet til at reflektere over processen på ny.

Involverede: Christina Lundsgaard
Kontakt: Christina Lundsgaard (ph.d.-studerende, DKDS)
Projektperiode: maj – december 2010

About Joachim Halse

I have worked as associate professor and enjoy teaching, supervising and researching co-design issues.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: