Evaluering af et gennemført byggeprojekt

Evaluering af et gennemført byggeprojekt
Med dette predoc-projekt undersøgtes, hvorvidt brugerinvolverende designmetoder også kan benyttes i en evalueringssituation og på den måde være et værktøj til at få de involverede i designprojektet til at reflektere over processen på ny.

Involverede: Christina Lundsgaard
Kontakt: Christina Lundsgaard (ph.d.-studerende, DKDS)
Projektperiode: maj – december 2010

Sign up to the newsletter: