Rum og arbejde i stadig forandring

Rum og arbejde i stadig forandring
På arbejdspladser ændrer medarbejdernes behov og opgaver sig over tid og kan derfor ikke til fulde forudses. Projektet undersøger hvordan konfigurerbare rum og møbler kan udvikle sig med brugeren og dermed udvide den traditionelle co-design tankegang, til også at omfatte kollaborativt design i brug.

Involverede: Christina Lundsgaard (ph.d.-studerende, DKDS)
Kontakt: Christina Lundsgaard (ph.d.-studerende, DKDS)
Projektperiode: 2011-2013

About Joachim Halse

I have worked as associate professor and enjoy teaching, supervising and researching co-design issues.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: