Rum og arbejde i stadig forandring

Rum og arbejde i stadig forandring
På arbejdspladser ændrer medarbejdernes behov og opgaver sig over tid og kan derfor ikke til fulde forudses. Projektet undersøger hvordan konfigurerbare rum og møbler kan udvikle sig med brugeren og dermed udvide den traditionelle co-design tankegang, til også at omfatte kollaborativt design i brug.

Involverede: Christina Lundsgaard (ph.d.-studerende, DKDS)
Kontakt: Christina Lundsgaard (ph.d.-studerende, DKDS)
Projektperiode: 2011-2013

Sign up to the newsletter: