Senior Interaktion

Senior Interaktion er startet ud fra ønsket om, at gøre ældre borgere mere selvhjulpne og øge livskvalitet i deres hverdag. Hensigten er bl.a. at skabe innovative løsninger, der kan øge social interaktion hos den ældre borger i hverdagen. Der undersøges hvordan sociale medier og teknologi kan understøtte ældre borgeres egne sociale netværk. Vi arbejder med en række samarbejdspartnere som, Københavns kommune, IT universitetet, samt private service- og teknologi-udbydere.

Involverede: Maria Foverskov (ph.d-studerende, DKDS), Thomas Binder (lektor, DKDS), Eva Brandt (lektor, DKDS)
Kontakt: Eva Brandt (lektor, DKDS)
Projektperiode: 2009-2012

About Joachim Halse

I have worked as associate professor and enjoy teaching, supervising and researching co-design issues.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: