Senior Interaktion

Senior Interaktion er startet ud fra ønsket om, at gøre ældre borgere mere selvhjulpne og øge livskvalitet i deres hverdag. Hensigten er bl.a. at skabe innovative løsninger, der kan øge social interaktion hos den ældre borger i hverdagen. Der undersøges hvordan sociale medier og teknologi kan understøtte ældre borgeres egne sociale netværk. Vi arbejder med en række samarbejdspartnere som, Københavns kommune, IT universitetet, samt private service- og teknologi-udbydere.

Involverede: Maria Foverskov (ph.d-studerende, DKDS), Thomas Binder (lektor, DKDS), Eva Brandt (lektor, DKDS)
Kontakt: Eva Brandt (lektor, DKDS)
Projektperiode: 2009-2012

Share this post:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Join our news letter

Subscribe To Our Newsletter

Get notified when we post a new article