Workspace Design

Workspace Design er et forskningsprojekt, der gennemføres i samarbejde med DTU, Teknologiske Institut, Cowi og Arkitema. Sammen med private og offentlige virksomheder udvikles nye arbejdsformer og metoder, der inddrager medarbejderne i planlægningen af nye arbejdspladser.

Involverede: Christina Lundsgaard (ph.d.-studerende, DKDS) og Thomas Binder (lektor, DKDS)
Kontakt: Thomas Binder (lektor, DKDS)
Projektperiode: 2010 – 2012

Join our news letter

Subscribe To Our Newsletter

Get notified when we post a new article