Workspace Design

Workspace Design er et forskningsprojekt, der gennemføres i samarbejde med DTU, Teknologiske Institut, Cowi og Arkitema. Sammen med private og offentlige virksomheder udvikles nye arbejdsformer og metoder, der inddrager medarbejderne i planlægningen af nye arbejdspladser.

Involverede: Christina Lundsgaard (ph.d.-studerende, DKDS) og Thomas Binder (lektor, DKDS)
Kontakt: Thomas Binder (lektor, DKDS)
Projektperiode: 2010 – 2012

About Joachim Halse

I have worked as associate professor and enjoy teaching, supervising and researching co-design issues.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: