TEMPOS

“Performing temporary spaces for user driven innovation” (TEMPOS) er en forskningsalliance med KU og DTU. Vi undersøger og udvikler innovationspraksis sammen med virksomheder, hvor brugere, artefakter og praksis co-konstrueres i midlertidige rum for samarbejde. Gennem ANT, performance teori og praksisstudier udfolder vi begrebet design:lab.

Involverede: Thomas Binder (lektor, DKDS), Eva Brandt (lektor, DKDS), Joachim Halse (adjunkt, DKDS), Li Jönsson (ph.d.-studerende, DKDS), Christina Lundsgaard (ph.d.-studerende, DKDS).
Kontakt: Joachim Halse (adjunkt, DKDS)
Projektperiode: 2010-2015

Share this post:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Join our news letter

Subscribe To Our Newsletter

Get notified when we post a new article