Workspace Design

Christina Lundsgaard er tilkyttet Co-Design klyngen og arbejder med PhD-projektet: “Workspace Design”, der har til formål at udvikle ny viden om, hvordan virksomheder allerede i planlægningsfasen af større forandringer kan arbejde med at designe både sunde og effektive arbejdspladser. Workspace Design er et forskningsprojekt, der gennemføres i samarbejde med DTU, Teknologiske Institut, Cowi og Arkitema. Sammen med private og offentlige virksomheder udvikles nye arbejdsformer og metoder, der inddrager medarbejderne i planlægningen af nye arbejdspladser.

Nedenfor giver Christina et billedligt indblik i sin undersøgelse og metodiske designarbejde.

“Design-before-Design: Hvordan indretter de studerende sig i DKDS nye omgivelser”

“Design-during-Design: Hvordan forberedes og analyseres en co-design event som en performance”

“Design-during-Design: Hvordan kan designspil være en metode til at involvere brugere, designere og andre interessenter i en fælles designproces.”

“Design-during-Design: Hvordan kan skitsemodellen blive en del af en co-design proces og redesignes af de involverede undervejs”

“Design-during-Design: ”Konfigurationer i en boks”, som en metode og et kit til at involvere brugere i udforskning af nye konfigurerbare løsninger til et mindre kontormiljø med mange forskellige funktioner og brug”

“Design-after-design: Møbler og inventar, der kan programmeres af brugeren selv under brug.”

Læs mere om Christina Lundsgaard

Share this post:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Join our news letter

Subscribe To Our Newsletter

Get notified when we post a new article