MODUL: design som metode

Thomas Binder fra CoDesign klyngen udbyder følgende teori-og metodekursus for DKDS-studerende:

Design er både resultat og proces. Et godt design gør nye muligheder synlige og bringer dem indenfor rækkevidde for dem, der skal udnytte dem. Vi kan derfor se design som en metode der skaber viden om nye muligheder. Hvad betyder det at opfatte design som metode og hvordan hænger design og vidensproduktion sammen?

Kurset anlægger et procesperspektiv på design og ser på sammenhængen mellem design som en eksperimenterende undersøgelse af et problemfelt og som formuleringen af et konkret mulighedsrum.

Gennem en historisk undersøgelse af designerens program og rolle som formidler mellem kunst og teknologi, vil begrebet designtænkning blive indkredset og designerens særlige arbejdsform blive undersøgt for dens bidrag til en vidensproduktion om det mulige
Generelle læringsmål
Specifikke læringsmål

Læringsmål: Kurset vil give deltagerne en forståelse af hvordan designerens særlige arbejdsform hænger sammen med valget af program og hvordan vekselvirkningen mellem program og designudkast rummer muligheder for at bidrage til en vidensproduktion om det mulige.

Tilmeld dig i modulkalenderen inden d. 14 juni.

Share this post:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Join our news letter

Subscribe To Our Newsletter

Get notified when we post a new article