Design og værdighed

Oplæg i forbindelse med tværfagligt seminar i Bergen, om at skabe nytænkning indenfor ældreomsorgen.

Kunsthøgskolen i Bergen og Stiftelsen Verdighetsenteret går sammen om å belyse nytenkning innen eldreomsorg i et tverrfaglig seminar for å utfordre praktikere og beslutningstakere.

Hvor ligger de nye mulighetene når aktører innen eldreomsorg og design drøfter holdninger, utvikler og tilrettelegger utradisjonelle konsepter for sårbare gamle?

Seminaret fokuser på verdighet i forhold til sårbare og skrøpelige eldre som er i ferd med å miste kognitive evner og andre funksjoner, sosial integrasjon og dermed også sin autonomi, enten de bor hjemme eller på institusjon. Seminaret viser hvordan designfaglig nytenkning kan brukes inn mot helsevesenet, og hvordan man gjennom tverrfaglig samarbeid kan komme denne samfunnsutfordringen i møte.

Design handler om å utvikle god form, men også om gjøre ting mulig! Dagens designere setter mennesker i stand til å utfolde seg i hverdagen, med utgangspunkt i en velutviklet evne til å leve seg inn i andre menneskers daglige utfordringer. Dette handler om problemløsning og brukerorientering, og designere i dag tenker gjerne utradisjonelt om hvordan dette kan gjøres. Da kan løsningen like gjerne ha form av et system som av fysiske objekter.

Oplægsholdere:

Einar Wiig, dekan ved Avd. for design, KHiB: Design som middel til å gjøre mulig

Stein Husebø, daglig leder ved Verdighetsenteret: En verdig alderdom?

Marianne Munch, spesialrådgiver Olaviken Alderspsykiatriske sykehus: Marte Meo som metode i demensomsorgen

Eva Brandt, Førsteamanuensis, Kunstakademiets Designskole, København: Co-Design: Alzheimer og værdighed

Erlend Bleken, designer og interiørarkitekt: Demensvennlige omgivelser  – erfaringer fra Norge og utlandet

Solgunn Knardal, musikkterapeut Olaviken Alderspsykiatriske sykehus: Fra gangdøra til The Doors – Musikk som terapi

Oddvar Rørtveit, seniorrådgiver Husbanken Vest: Husbanken – premisser og muligheter.

Tid: mandag 28. november 2011.

Sted: Kunsthøgskolen i Bergen.

Bakgrunn: www.verdighetsenteret.no

Share this post:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Join our news letter

Subscribe To Our Newsletter

Get notified when we post a new article