Bogreception: SeniorInteraktion – innovation gennem dialog

SeniorInteraktion_kollage_billed

Hvornår: Torsdag d. 7. februar kl. 15:00 – 17:00

Sted: Kunstakademiets Designskole, Aud. 6 (indgang fra Danneskiold-Samsøes Allé).

Forskningsprojektet SeniorInteraktion er afsluttet efter tre år. Projektet er gennemført som et brugerdrevet innovationsprojekt. Københavns Kommune, IT-Universitetet i København og Kunstakademiets Designskole har sammen med seks private virksomheder udforsket nye potentialer for et godt seniorliv gennem hverdagsinnovationer, netværksopbygning og teknologier, der rummer anledninger til social interaktion. På baggrund af projektet har projektets partnere skrevet bogen: SeniorInteraktion – Innovation gennem dialog. Bogen beskriver bl.a. en ny strategisk tilgang til design af velfærdsteknologi til ældre, samt nye horisontale servicemodeller, der er afprøvet gennem levende laboratorier i dels et ældrekompleks i Valby, dels et motionsfællesskab i Valbyparken i København.

Bogen er redigeret af: Eva Brandt og Thomas Binder, Kunstakademiets Designskole, Lone Malmborg og Tomas Sokoler, IT-Universitetet København samt Pernille Fjerritslev Mortensen, Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Den er udgivet på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Designskolen.

Fra bogens bagside:

SeniorInteraktion er et bud på en ny strategisk tilgang til design for det gode ’ældreliv’. Kernen i dagordenen er et fokus på at designe for social interaktion, dvs. at designe for at bevare og styrke sociale relationer, at bevare eller genskabe følelsen af at blive set og høre til samt følelsen af at være involveret.

Tilgangen ser på services til borgere i et nyt perspektiv. I stedet for at betragte services som noget, der foregår mellem en borger og en serviceudbyder, sætter ideen om en horisontal servicemodel rammen for lokalt forankrede fællesskaber, der understøtter netværk mellem borgere såvel som mellem grupper af borgere og serviceudbydere. Modellen opfordrer til design af en hel særlig form for velfærdsteknologi, nemlig digitale teknologier designet til at understøtte hverdagens anledninger til social interaktion. Ved at understøtte praktiske gøremål og andre hverdagsaktiviteter stimuleres borgernes evne til selvhjælp og at hjælpe hinanden i hverdagen. Bogen kommer med eksempler og bud på samproduktion af velfærdsteknologi, i form af koncepter som f.eks. Ticket-to-Talk-Teknologier og Netværkzonen. Koncepterne er udfoldet i samproduktion mellem projektets partnere og seniorer i levende (design) laboratorier hvor seniorernes hverdagsaktiviteter udfolder sig. Det ene fra et ældreboligkompleks i Valby. Det andet fra et motionsfællesskab i Valbyparken i København.

Share this post:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Join our news letter

Subscribe To Our Newsletter

Get notified when we post a new article