Codesign: Alzheimer og værdighed

probekik_ordopgave_FINAL

Gudrun Risak, Andrea Otterstrøm Nørgaard og Eva Brandt har skrevet en artikel om codesign, Alzheimer og værdighed til det norske tidsskrift Omsorg. Artiklen er dels baseret på et design research forløb for 10 studerende om hverdagsliv med Alzheimer, dels et efterfølgende kandidatprojekt, hvor Gudrun og Andreas udforskede, hvordan man skaber kommunikation om Alzheimer når sygdommen er en livsomstændighed. Begge forløb blev gennemført i tæt samarbejde med Alzheimerforeningen i Danmark.

I artiklens sammenfatning står:

”Alzheimers er ikke en identitet, det er en sygdom!” fortalte en netop Alzheimer diagnosticeret mand. Udtalelsen illustrerer hvordan mange med Alzheimer bliver opfattet og behandlet. De bliver stigmatiserede og konsekvensen er ofte social isolation. Denne artikel rapporterer fra studenterprojekter. Via en overordnet co-designtilgang har de undersøgt hverdagens udfordringer, forhåbninger og bekymringer hos mennesker, der lever med Alzheimers enten som ramt eller som pårørende. Ved  at designe forskellige ’dialogværktøjer’ er de kommet med konkrete bud på, hvordan dialog omkring hverdagsliv med Alzheimers kan finde sted. Et værdigt liv og en værdig behandling forudsætter at kendskabet til sygdommens mange ansigter udbredes. Designere kan her bidrage med noget vigtigt.  Designere har greb og kompetencer til at kunne etablere og håndtere designprocesser, der involverer patienter, pårørende, sundhedspersonale og andre relevante parter.

Kontakt Eva Brandt (ebr [at] kadk.dk), hvis du er interesseret i artiklen.

Share this post:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Join our news letter

Subscribe To Our Newsletter

Get notified when we post a new article