Forskningsnetværket ‘Åben proces – åbent værk’

IMAG0095.jpg
I samarbejde med CINARK på Arkitektskolen har Codesign-klyngen fået bevilliget 199.700,- kr. til forskningsnetværket ’Åben proces – åbent værk’.

Igennem de næste to år (2013 – 2014) skal forskere fra de to forskningsmiljøer diskutere og udforske følgende hovedproblematik:

Kan vi i fremtiden skabe rum på en ny måde gennem en mere åben proces, hvor brugeren aktivt inddrages i designet af et produkt eller en bygning og vil vi derved kunne skabe mere åbne og dynamiske værker, der i højere grad er i stand til at udvikle og forandre sig over tid?

Netværk bygges op omkring en række fælles casestudier med fokus på den åbne design proces og det åbne værksom metode og resultat i forhold til den måde den offentlige sektor i bred forstand skaber nye dynamiske rum for borgeren.

Hovedansvarlige for forskningsnetværket er Anne Beim (CINARK) og Thomas Binder (Codesign). Til at forestå den daglige koordinering og planlægning har netværket ansat designstuderende Ragnhild Hjalmarsdóttir Højgaard som tovholder på projektet.

About Eva Brandt

Eva Brandt is Professor in Social Design at Design School Kolding since May 2019. Eva is scientific leader of the Lab for Social Design. The main part of her research is about how designers can stage open design processes (design labs based on participatory design/codesign) with many participants who both can inquire into existing practices and explore possible futures in common. She also contributes to theorizing about experimental design research driven by programs and experiments. She has been contributing to several books such as Design Spaces (IT Press, 2005), Rehearsing the Future (The Danish Design School Press, 2010), XLAB (The Danish Design School Press, 2011), Facilitating Change – Using Interactive Methods in Organizations, Communities and Networks (Polyteknisk Forlag, 2011), and Routledge International Handbook of Participatory Design (Routledge, 2013). Practice Based Design Reseach (2017). Ledelse og samskabelse i den offentlige sektor (2018). Eva has been chairing the Nordic Design Research Conference in 2013, and are chairing the Nordes 2021 too.

Leave a Reply

%d bloggers like this: