Forskningsnetværket ‘Åben proces – åbent værk’

IMAG0095.jpg
I samarbejde med CINARK på Arkitektskolen har Codesign-klyngen fået bevilliget 199.700,- kr. til forskningsnetværket ’Åben proces – åbent værk’.

Igennem de næste to år (2013 – 2014) skal forskere fra de to forskningsmiljøer diskutere og udforske følgende hovedproblematik:

Kan vi i fremtiden skabe rum på en ny måde gennem en mere åben proces, hvor brugeren aktivt inddrages i designet af et produkt eller en bygning og vil vi derved kunne skabe mere åbne og dynamiske værker, der i højere grad er i stand til at udvikle og forandre sig over tid?

Netværk bygges op omkring en række fælles casestudier med fokus på den åbne design proces og det åbne værksom metode og resultat i forhold til den måde den offentlige sektor i bred forstand skaber nye dynamiske rum for borgeren.

Hovedansvarlige for forskningsnetværket er Anne Beim (CINARK) og Thomas Binder (Codesign). Til at forestå den daglige koordinering og planlægning har netværket ansat designstuderende Ragnhild Hjalmarsdóttir Højgaard som tovholder på projektet.

Share this post:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Join our news letter

Subscribe To Our Newsletter

Get notified when we post a new article