TEMPOS seminar: demokratiske designeksperimenter mellem laboratorium og parlament

Designere og designforskere engagerer sig stadigt oftere med samfundsmæssige udfordringer på en måde der skaber offentlighed om nye anliggender og inviterer til nye former for demokratisk medborgerskab. Disse designengagementer er både kontroversielle i deres forpligtelse på social forandring og eksperimentelle i den forstand at de åbent udforsker det mulige.

Stakeholder-uheroiske    OLYMPUS DIGITAL CAMERA

På dette seminar vil vi åbne en samtale om hvordan disse engagementer kan ses som demokratiske designeksperimenter, der etablerer et tredje rum for repræsentation og handlekraftigt borgerskab mellem laboratorium og parlament.

Tre spørgsmål vil være omdrejningspunkt for diskussionen:

  • Kan design engagementer etablere et konkret demokratisk borgerskab gennem en forpligtelse både på kontrovers og samarbejde?
  • Hvis demokratiske designeksperimenter er en udforskning af det mulige, hvad betyder det så for forholdet mellem vidensproduktion og handlekraft
  • Har demokratiske designeksperimenter særlige ‘laboratorier’ og hvordan forholder øvelser i dette laboratorium sig da til spørgsmål om repræsentation og skalerbarhed?

Formen på seminaret vil være inspireret af det hedengangne TV-program Højlunds Forsamlingshus. Som arrangører vil vi stille spørgsmål og lægge op til debat og ikke mindst kalde historier og synspunkter frem blandt deltagerne, der bl.a. vil tælle et antal inviterede gæster: Erling Bjørgvinsson og Per-Anders Hillgren fra Medea i Malmø; Åsa Stahl og Kristina Lindstrøm fra K3 på Malmø Højskole samt Sissel Olander, Maria Foverskov og Paya Fenger fra Kunstakademiets Designskole.

tid og sted

Seminaret holdes på

Kunstakademiets Designskole,

fredag d. 28.2 kl. 13-16

i lokale 90.2.20.

tilmelding

Alle er velkomne til at deltage. Deltagere der ønsker at anmelde synspunkter eller at dele erfaringer med demokratiske designeksperimenter opfordres til at  skrive kort om dette til arrangørerne. Tilmelding til thomas.binder@kadk.dk.

arrangører:

Joachim Halse, jha@kadk.dk; Eva Brandt, ebr@kadk.dk, Pelle Ehn, pelle.ehn@mah.se; Thomas Binder, tbi@kadk.dk

Share this post:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Join our news letter

Subscribe To Our Newsletter

Get notified when we post a new article