Bedre affaldssortering starter hos borgeren

Fremtidens værktøjer til affaldssortering
Projektet ”Bedre affaldssortering starter hos borgeren” blev kickstartet fredag den 2. maj 2014. Alle partnerne mødtes til en workshop hos Rambøll, for sammen at udvikle fremtidens værktøjer til bedre affaldssortering. Men udgangspunkt i tre Frederiksbergborgeres hverdag, skabte vi fire koncepter, der skal gøre det nemmere at sortere affald i de små etageejendomskøkkener på Frederiksberg.

01

Projektet og workshoppen
Projektet ”Bedre affaldssortering starter hos borgeren” vil gøre en indsats for, at affald bliver endnu bedre kildesorteret hjemme hos den enkelte borger. Projektet samler videninstitutioner (Kunstakademiets Designskole og Alexandra Instituttet), virksomheder (Rambøll, GS1 Denmark og Tankegang), offentlige partnere (Frederiksberg Kommune) og ikke mindst borgere i udviklingen af værktøjer til affaldssortering. Workshoppen den 2. maj var en vigtig del af projektets proces. Her blev projektdeltagernes viden om, erfaring fra og udfordringer på domænet sat i spil. Målet med dagen var at udvikle ideer til, hvordan vi kan bryde sorteringsbarriererne og gøre det sjovere, nemmere og mere motiverende at sikre, at de forskellige affaldstyper ender de rigtige steder. Alt sammen med udgangspunkt i borgernes konkrete udfordringer i den daglige affaldssortering.

Idéskabelse
Der blev udviklet ideer indenfor et bredt spektrum: Fra talende affaldscontainere til intelligente affaldsbeholdere. Med udgangspunkt i de udfordringer som borgerne har, når de skal sortere deres affald, blev workshopdeltagernes viden sat i spil. Følgende ideer blev udvalgt til videre udvikling: Alle har plads til at sortere affald, Skraldebattle, Ressourcedetektiven og Tag mig med ned. Følg idéudviklingen på hjemmesiden http://www.cargocollective.com/bedreaffaldssortering

Tilbage til borgeren
Ideerne skal tilbage til borgerne og afprøves i etageejendommen. En metode til at få designideen tæt på det levede liv er scenarie- spillet, hvor slutbrugerne repræsenteres af dukker. Ved at gennemspille den situation hvor designet skal bruges, kan man få et indtryk af, om designet har den ønskede funktion, og hvor der er svage punkter, der skal styrkes.

02

 

Se de tre fremtidsscenarier på vores hjemmeside som vi løbende vil opdatere med videreudviklede ideer, prototyper mm.

Partnere: Alexandra Instituttet, GS1 Denmark, Rambøll, Frederiksberg Kommune, Tankegang og Kunstakademiets Designskole.

 

 

Share this post:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Join our news letter

Subscribe To Our Newsletter

Get notified when we post a new article