Kom til konference om innovativ brugerinvolvering

Microsoft Word - TempoS konference invitation 13 marts 2015

Fredag den 13. marts 2015 – på Kunstakademiets Designskole

Involvering af brugere i udviklingsarbejde og fornyelse af aktiviteter er blevet en tilbagevendende del af den praksis, som udfoldes både i virksomheder, offentlige myndigheder og hos konsulenter. TempoS projektet har opsamlet erfaringer fra den praksis, der har udviklet sig over en længere årrække, hvor vi har fokuseret på udfordringer ved produktiv interaktion med brugere. Den herved tilvejebragte viden drejer sig om (1) at skabe indsigt i brugspraksis til videre samarbejde omkring planlægning, innovation og design, (2) at tilrettelægge og gennemføre udviklende samarbejder med brugere og aktører omkring udviklingsopgaver, (3) at iscenesætte processer og omsætte resultater til modeller, beskrivelser og prototyper, som kontaktpunkter mellem forskellige organisatoriske rammer, samt (4) at sætte begreb på oversættelser og netværksdannelse, nødvendig for at forankre og forandre.

Se hele invitationen og programmet her:

TempoS konference invitation 13 marts 2015

Tilmelding senest 7. marts til Ulrik Jørgensen: uljo@plan.aau.dk, mobil 2166 5424, www.tempos.dk

Share this post:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Join our news letter

Subscribe To Our Newsletter

Get notified when we post a new article