Kom til konference om innovativ brugerinvolvering

Microsoft Word - TempoS konference invitation 13 marts 2015

Fredag den 13. marts 2015 – på Kunstakademiets Designskole

Involvering af brugere i udviklingsarbejde og fornyelse af aktiviteter er blevet en tilbagevendende del af den praksis, som udfoldes både i virksomheder, offentlige myndigheder og hos konsulenter. TempoS projektet har opsamlet erfaringer fra den praksis, der har udviklet sig over en længere årrække, hvor vi har fokuseret på udfordringer ved produktiv interaktion med brugere. Den herved tilvejebragte viden drejer sig om (1) at skabe indsigt i brugspraksis til videre samarbejde omkring planlægning, innovation og design, (2) at tilrettelægge og gennemføre udviklende samarbejder med brugere og aktører omkring udviklingsopgaver, (3) at iscenesætte processer og omsætte resultater til modeller, beskrivelser og prototyper, som kontaktpunkter mellem forskellige organisatoriske rammer, samt (4) at sætte begreb på oversættelser og netværksdannelse, nødvendig for at forankre og forandre.

Se hele invitationen og programmet her:

TempoS konference invitation 13 marts 2015

Tilmelding senest 7. marts til Ulrik Jørgensen: uljo@plan.aau.dk, mobil 2166 5424, www.tempos.dk

About Eva Brandt

Eva Brandt is Professor in Social Design at Design School Kolding since May 2019. Eva is scientific leader of the Lab for Social Design. The main part of her research is about how designers can stage open design processes (design labs based on participatory design/codesign) with many participants who both can inquire into existing practices and explore possible futures in common. She also contributes to theorizing about experimental design research driven by programs and experiments. She has been contributing to several books such as Design Spaces (IT Press, 2005), Rehearsing the Future (The Danish Design School Press, 2010), XLAB (The Danish Design School Press, 2011), Facilitating Change – Using Interactive Methods in Organizations, Communities and Networks (Polyteknisk Forlag, 2011), and Routledge International Handbook of Participatory Design (Routledge, 2013). Practice Based Design Reseach (2017). Ledelse og samskabelse i den offentlige sektor (2018). Eva has been chairing the Nordic Design Research Conference in 2013, and are chairing the Nordes 2021 too.

Leave a Reply

%d bloggers like this: