To nye professorer i codesign

G&T_Billeder_TB_EB

KADK har udnævnt Eva Brandt til professor (MSO) i ‘codesign som metode’, og Thomas Binder til professor (MSO) i ‘codesign som eksperimentel praksis’. De to nye professorer har i en årrække stået for opbygningen af codesign forskningsklyngen. For at konsolidere forskningsområdet yderligere har KADK besluttet at omdanne klyngen til Center for Codesign (CODE). Centret står for forskning indenfor codesign samt en to-årig kandidatuddannelse i codesign.

Helt centralt for codesign er at designe sammen med fremfor til nogen. Målet er hermed at mobilisere det kraftfulde og kreative potentiale for nytænkning og innovation, der findes ved aktivt at involvere borgere og professionelle samarbejdspartnere aktivt i designprocessen. Ud fra en eksperimenterende og dialogorienteret tilgang udvikles viden om en forsknings- og designpraksis, der på forskellig vis gør det muligt for deltagerne at gribe det potentielt nye og øve sig på fremtiden.

Tiltrædelsesforelæsningerne afholdes mandag den 23. Marts fra kl. 14 – 16 med efterfølgende reception. Sted: KADK, Kunstakademiets Designskolen, Fabrikmestervej 4, Lokale 90. 1. 20.

Alle er velkommen

Share this post:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Join our news letter

Subscribe To Our Newsletter

Get notified when we post a new article