Velkommen til offentlig PhD forsvar: Festivalen som prototype – Codesign af en Geopark

Microsoft Word - Program_Nanet

I CODE er vi stolt af at kunne invitere til Paya Hauch Fengers PhD forsvar mandag den 5. november 2018 fra kl. 14.00 – ca. 17. Paya har gennemført et erhvervsforskningsprojekt som ansat i Odsherred Kommune og med lektor Joachim Halse som hovedvejleder fra CODE/KADK. Titlen på afhandlingen er: Festivalen som prototype – Codesign af en Geopark.

Forsvaret finder sted mandag den 5. november 2018, kl. 14:00 – ca. 17 i Aud. 3, Danneskiold-Samsøes Allé 53, 1435 København K.

Resumé (Dansk)

Denne offentlige erhvervs ph.d. afhandling udvikler og undersøger brugen af en festival som platform for borgerinddragelse i konstruktionen af en UNESCO Global Geopark i Odsherred.

En etnografisk undersøgelse viste, at Odsherred Kommune søgte at skabe en geopark primært gennem opsætning af formidlingsskilte, udpegning af geopark- sites, samt via en stramt koordineret visuel og mundtlig fortælling – uden aktiv inddragelse af borgere som medskabere.

Ud fra en eksperimentel og skabende designtilgang, viser afhandlingen, hvordan en festival kunne benyttes som platform for inddragelse af borgere i konstruktionen af en geopark. Det primære udviklingsgreb var at skabe plads til, at borgere kunne producere deres egne arrangementer som en del af festivalen. Med Geopark Festival som designeksperiment var forslaget, at borgerne skulle indtræde i nye positioner og få indflydelse på et projekt, der omhandlede dem selv – med henblik på at forandre konstruktionen af Geopark Odsherred.

Samtidig skulle festivalen udfordre et demokratisk ideal om samtalen som det centrale for borgerinvolvering, og i modsætning hertil sætte almindelige menneskers hverdagspraksis og skabertrang i fokus.

Festivalen fungerer dermed som et praksisbaseret bidrag til fremme af sanselig deltagelse af mange og meget forskellige interessenter, med udgangspunkt i deltagernes egne ressourcer, hverdagserfaringer, aspirationer og lokale kontekst.

Inden for den skabende designforskning foregår forslagsstillelse ofte igennem skabelsen af prototyper. Med baggrund heri, argumenterer afhandlingen for det produktive i at forstå festivalen som en analytisk prototype på Geopark Odsherred. Argumentet udfoldes ved at undersøge hvordan delbegivenhederne i festivalen anvendes i en prototypisk afsøgning af grænserne for Geopark Odsherred som mulighedsrum, ligesom mulige prototyper af Geopark Odsherred identificeres med konkrete eksempler.

Designeksperimentet analyseres ud fra en praxiografisk tilgang, hvor der teoretisk primært trækkes på det ontologiske turn i STS, samt på traditioner inden for performancestudier, antropologi og den skabende designforskning.

Afslutningsvis reflekteres der over anvendelsen af festivalen som prototype som et mere generelt metodologisk greb, adresseret til andre offentlige institutioner, der arbejder med borgerinddragelse i udviklingen af rurale, såvel som urbane landskaber.

Resumé (English) – here

Dagsorden for PhD forsvaret – 5. November 2018

14:00 Velkomst og præsentation af ordstyrer, bedømmelsesudvalg, vejledere og forfatter

14:05 Paya Hauch Fenger redegør for sin afhandling: Festivalen som prototype – Codesign af en Geopark

14:50 Kort pause

Ifølge bekendtgørelsen om forskeruddannelse kan lederen af forsvarshandlingen give auditoriet tilladelse til at komme med indlæg. Ønsker om dette skal tilkendegives over for lederen i pausen

15:00 Lone Søderkvist Kristensen, ph.d., lektor, Landskabsarkitektur og Planlægning, Københavns Universitet, Frederiksberg

15:30 Thomas Markussen, ph.d., lektor, Institut for Design og Kommunikation, Syddansk

Universitet, Kolding

16:00 Eva Brandt, professor, MSO, Institut for Visuelt Design, (KADK) (formand for udvalget)

16:30 Eventuelle indlæg fra auditoriet Bedømmelsesudvalget voterer og afgiver indstilling. Afslutning

Bedømmelsesudvalg

Lone Søderkvist Kristensen Ph.d., lektor, Landskabsarkitektur og Planlægning, Københavns Universitet, Frederiksberg

Thomas Markussen Ph.d., lektor, Institut for Design og Kommunikation, Syddansk Universitet, Kolding

Eva Brandt Professor, MSO, Institut for Visuelt Design, KADK, København (formand)

Hovedvejleder under ph.d.-studiet

Joachim Halse Lektor, Institut for Visuelt Design, KADK

Virksomhedsvejleder under ph.d.-studiet

Thure Jørgensen Byrådssekretariatschef, Odsherred Kommune

Leder af forsvarshandlingen

Joachim Halse Lektor, Institut for Visuelt Design, KADK

Afhandlingen er resultatet af et erhvervs ph.d.-studium finansieret i samarbejde med Odsherred Kommune og Innovationsfonden og udført ved Institut for Visuelt Design, KADK

Afhandlingen ligger til gennemsyn for interesserede på Biblioteket for Arkitektur, Design og Scenekunst, Danneskiold-Samsøes Allé 50, 1434 KøbenhavnK

Share this post:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Join our news letter

Subscribe To Our Newsletter

Get notified when we post a new article