PhD-afhandlingen: Festivalen som prototype – Codesign af en geopark er nu frit tilgængelig – download den her

Paya Hauch Fenger forsvarede for nylig sin erhvervs-PhD-afhandling ‘Festivalen som prototype – Codesign af en geopark’, der er gennemført i samarbejde med Odsherred Kommune. Download PhD-afhandlingen her.

Festivalen bliver af mange udråbt som vor tids nye mødested. Alle steder popper nye festivaler op, med nye temaer og nye deltagelsesformer. Men festivalen kan langt mere end at underholde og begejstre. Den kan også anvendes som arena for samskabelse i en offentlig kontekst. Som et alternativ til gængse samskabelsestilgange, udfordrer festivalen det demokratiske ideal om samtalen som det centrale for borgerinvolvering. Derimod tages der udgangspunkt i almindelige menneskers egne ressourcer, hverdagserfaringer, skabertrang og den lokale kontekst.

Ved at anvende festivalen som prototype, hvor deltagerne – som i et scenariespil – eksperimenterer med alternative fremtidsmuligheder i et 1:1 format in situ, flyttes samskabelsesagendaen fra det gængse workshopformat, hvor ord og dialog ofte er omdrejningspunktet til konkrete handlinger. Dermed reduceres faren for at gode ideer, motivation og engagement aldrig finder vej gennem beslutningshierarkiet og bliver til reel forandring. Ved at benytte festivalen som prototype får vi en kontekstbaseret tilgang, hvor politikere, embedsmænd og borgernes i fællesskab kan afprøve nye positioner, indflydelsesmuligheder, handlinger og fremtider i et her og nu, der har et konkret impact på den virkelighed, man søger at ændre.

Download hele PhD-afhandlingen her.

Resumé af PhD-afhandlingen (Dansk)

Denne offentlige erhvervs ph.d. afhandling udvikler og undersøger brugen af en festival som platform for borgerinddragelse i konstruktionen af en UNESCO Global Geopark i Odsherred.

En etnografisk undersøgelse viste, at Odsherred Kommune søgte at skabe en geopark primært gennem opsætning af formidlingsskilte, udpegning af geopark- sites, samt via en stramt koordineret visuel og mundtlig fortælling – uden aktiv inddragelse af borgere som medskabere.

Ud fra en eksperimentel og skabende designtilgang, viser afhandlingen, hvordan en festival kunne benyttes som platform for inddragelse af borgere i konstruktionen af en geopark. Det primære udviklingsgreb var at skabe plads til, at borgere kunne producere deres egne arrangementer som en del af festivalen. Med Geopark Festival som designeksperiment var forslaget, at borgerne skulle indtræde i nye positioner og få indflydelse på et projekt, der omhandlede dem selv – med henblik på at forandre konstruktionen af Geopark Odsherred.

Samtidig skulle festivalen udfordre et demokratisk ideal om samtalen som det centrale for borgerinvolvering, og i modsætning hertil sætte almindelige menneskers hverdagspraksis og skabertrang i fokus.

Festivalen fungerer dermed som et praksisbaseret bidrag til fremme af sanselig deltagelse af mange og meget forskellige interessenter, med udgangspunkt i deltagernes egne ressourcer, hverdagserfaringer, aspirationer og lokale kontekst.

Inden for den skabende designforskning foregår forslagsstillelse ofte igennem skabelsen af prototyper. Med baggrund heri, argumenterer afhandlingen for det produktive i at forstå festivalen som en analytisk prototype på Geopark Odsherred. Argumentet udfoldes ved at undersøge hvordan delbegivenhederne i festivalen anvendes i en prototypisk afsøgning af grænserne for Geopark Odsherred som mulighedsrum, ligesom mulige prototyper af Geopark Odsherred identificeres med konkrete eksempler.

Designeksperimentet analyseres ud fra en praxiografisk tilgang, hvor der teoretisk primært trækkes på det ontologiske turn i STS, samt på traditioner inden for performancestudier, antropologi og den skabende designforskning.

Afslutningsvis reflekteres der over anvendelsen af festivalen som prototype som et mere generelt metodologisk greb, adresseret til andre offentlige institutioner, der arbejder med borgerinddragelse i udviklingen af rurale, såvel som urbane landskaber.

Kontakt

Paya Hauch Fenger, Ph.d., ekstern lektor, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Performance Design, RUC. phf@ruc.dk   mob + 45 24 98 96 50.

Share this post:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Join our news letter

Subscribe To Our Newsletter

Get notified when we post a new article