Fif (Fællesskaber i Fokus)

Projektets problemstilling
Et af indsatsområderne i den nye Regionale Udviklingsstrategi er ’Sunde levevilkår’. Dette indsatsområde har rod i tal fra Sundhedsprofilen, som fortæller, at der kommer flere mennesker med kroniske sygdomme og multisyge, og flere mennesker der bliver psykisk sårbare. Dette kan ikke kun løses af sundheds- og hospitalsvæsenet, men kræver en ændring af sygdomsforebyggelse i praksis. 

Region Syddanmark skriver bl.a. følgende i oplægget:

I forhold til den ældre del af befolkningen skal vi have fokus på en aktiv og sund aldring, hvor mestring af egen sygdom sættes i højsædet. Men for såvel unge som ældre kræves der både livsstilsændringer og adfærdsændringer.

For at modne et senere større initiativ om ’Sunde levevilkår’ har Region Syddanmark besluttet at igangsætte dette forprojekt om ’Sundhed, Natur og Kultur’. Forprojektet gennemføres som et partnerskab mellem SDU’s Institut for idræt og Biomekanik, Designskolen Kolding og Region Syddanmark. 

Projektets mål/formål

At give borgere, unge som ældre, der gennemgår store livsmæssige overgange, mulighed for at ændre livsstil og adfærd, evt. gennem fællesskaber samt mulighed for at forebygge sygdom”.

Det overordnede formål er at styrke regionens borgere i forhold til at holde sig fysisk og mentalt sunde. Projektet skal afdække eksisterende viden, erfaringer og aktiviteter om sundhed, kultur og natur, og udvikle, afprøve og evaluere koncepter og metoder til initiativer, der kan bidrage til at give borgerne mulighed for det sunde og aktive liv.

Projektets metoder og resultater
Projektet har været delt op i fire faser. I 1. fase blev eksisterende aktiviteter og tilbud i de 22 kommuner under overskriften Sundhed, kultur og natur afdækket og illustreret i et digitalt kort. I 2. fase pågik et arbejde med at udbrede kendskabet til projektet og få kommuner og organisationer i tale. 3. fase handlede om udviklingen af et værktøj, som ville kunne bruges i en bred vifte af aktiviteter af mange forskellige aktører. I den sidste fase arbejder vi med test og produktion. 

Projektet har resulteret i værktøjet ’fællesskaber i fokus’ (fif), som indeholder seks kategorier, der alle sætter fokus på og konkretiserer rammerne for et fællesskab. ’fællesskaber i fokus’’ er udviklet med udgangspunkt i praksis og teori med fokus på leg og interaktion mellem mennesker. Udviklingen af ’fif er foregået i et tæt samarbejde med kommuner, organisationer og foreninger, der arbejder med sundhed, kultur og natur.  
fif er udformet som en sekskantet æske og indeholder seks emner, som understøtter systematisk arbejde med opbygning af fællesskaber. De seks emner er: mål, medansvar, kodeks, struktur, tjek ind og fortællinger. Hvert emne beskrives i hver sin trekant med eksempler, så der kan arbejdes med emnerne i praksis. ’fif’ er et fysisk værktøj til inden- og udendørs brug.

Deltagere fra Designskolen Kolding:

Lene Nyhus Friis

Rikke Colfach Karlsen

Bjørn Grummesgaard Hagensen

Jesper Falck Legaard

Joan Pedersen

Mere information kan findes på:

Sundhed og Trivsel på region Syddanmark nettside: https://www.regionsyddanmark.dk/wm530618

Digitalt kort og rapport fase 1 : https://www.regionsyddanmark.dk/wm516847

Share this post:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Join our news letter

Subscribe To Our Newsletter

Get notified when we post a new article