Tag: Design-during-design

Workspace Design

Christina Lundsgaard er tilkyttet Co-Design klyngen og arbejder med PhD-projektet: “Workspace Design”, der har til formål at udvikle ny viden

Read More »

get the newsletter