Tag: Velfærdsdesign

Fif (Fællesskaber i Fokus)

Projekt Sundhed, Kultur og Natur er igangsat og gennemføres af Region Syddanmark i et
partnerskab med Institut for idræt og Biomekanik, SDU og Designskolen Kolding. Projektet har til formål at styrke indsatser på tværs af sundhed, kultur og natur for derigennem at fremme borgernes fysiske og mentale sundhed. På Designskolen Kolding er projektet forankret i Lab for Social Design.

Read More »
Join our news letter

Subscribe To Our Newsletter

Get notified when we post a new article